Lidový řezbář Josef Nedomlel ze Starého Města u Bruntálu (* 9.11.1909  + 21.5.1990) stál u zrodu mohelnického betlému. Na tomto díle pracoval téměř třicet roků. Ještě za jeho života, a pak i po jeho smrti až dodnes, na tomto díle pracoval a stále ho rozšiřuje jeden z jeho tří synů František Nedomlel z Bruntálu.

Po delší pauze od smrti svého otce řezbář František Nedomlel pokračoval ve vylepšování a rozšiřování mohelnického dřevěného mechanického betlému a volně tak navázal na rodinnou tradici. Z lipového dřeva doposud vyřezal především různé sekce v pohybu:

–        pět hrajících muzikantů (2003) – zaplatilo Město Mohelnice

–        dva chasníky řezající dřevo obloukovou pilou (2006)

–        dva chasníky u rumpálu (2007)

–        selský chlév – 3 figury v pohybu (2008)

–        tři páry tančících dětí (2009)

–        funkční zvoničku se zvoníkem a jeho vnučkou s kočičkou v náručí (2010)

–        kolářství Josefa Nedomlela – 4 figury (2012)

–        4 chasníky přivážející na trakařích do větrného mlýna pytle s obilím (2013)

–        vodní hamr – kovárnu – 4 figury kovářů (2014)

–        dědečka s babičkou sedící pod lípou hlídající svá vnoučata (2015)

–        6 dětí skotačících na houpačkách, houpacím koni a s obručí (2015) 

–        16 darovníků, kteří se u jesliček klaní Ježíškovi (2016)

–        bednářství a pivovar – celkem 12 figur v pohybu (2017)

–        tkalcovskou dílnu – 8 figur v pohybu (2018)kostel svatého Stanislava (nechal za své peníze postavit arcibiskup a velmistr Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou Antonín Brus – mohelnický rodák (2019).

–        Postavu velmistra Antonína Bruse jak se klaní Ješíškovi u jesliček (2019)          

To vše značně rozšířilo řezbářské dílo jeho otce, který se před tím věnoval především vyřezáváním maket (věrných a přesných kopií hradu Bouzova a Karlštejna, farního kostela sv. Tomáše Becketa i sousedící dřívější farní budovy (dnešní muzeum), dřevěné zvoničky v Rudolticích u Sobotína, Kramerovy vily, která stojí na skále nad hrází přehrady ve Znojmě a nakonec budovu vodního mlýna v Křížlicích).

Pozadí celého mohelnického betlému umístěného na ploše 42 m2 tvořilo až do Vánoc roku 2018 asi 25 ks pěti metrových smrků. Do té doby trvala vlastní stavba mohelnického betlému téměř 4 týdny usilovné práce v chladném prostředí farního kostela. Po Hromnicích se zase vše muselo řádně rozložit a uschovat.

Především pro značnou náročnost stavění je mohelnický betlém od vánočních svátků 2019 vystaven již trvale s tím, že bude veřejnosti přístupný po celý rok. Po vzájemné dohodě řezbáře a správce mohelnického betlému byly za tímto účelem vytvořeny dřevěné plastiky v tzv. 3D rozlišení. To vše vytváří pozadí (panorama) po celém obvodu betlému. Plastiky jsou vyřezány z lipového dřeva a znázorňují pohled na podhůří Jeseníků, který pak pokračuje až do nedaleké Olomouce. Při pohledu na celý betlém (zleva doprava) jde o tyto plastiky (reliéfy) vyřezané dle starých dobových fotografií:

  • hrad Mírov
  • původní poutní místo na Vřesové Studánce
  • stará rozhledna na Pradědu
  • zámek Úsov
  • Svatý Kopeček
  • katedrála sv. Václava v Olomouci
  • arcibiskupský palác v Olomouci.

František Nedomlel namaloval i celkové pozadí paravanu.

Vše je vyřezáno z lipového dřeva, kolorováno a napuštěno sportakrylovým matovým nátěrem. Dřevěné plastiky (reliéfy) zde slouží jako pozadí za celém betlémem. Povrchová úprava je provedena nátěrovou hmotou proti plísním a dřevokazům.

Město Mohelnice projevilo značný zájem o celoroční provoz betlému a za tímto účelem přispělo mohelnické římskokatolické farnosti formou finančního daru 170.000 Kč.

Je nutné poznamenat, že Mohelnický betlém je majetkem římskokatolické farnosti.

O případném dalším rozšiřování betlému o nové přírůstky je stále jednáno s řezbářem Františkem Nedomlelem a není vyloučeno, že mohelnický betlém se dočká ještě dalších přírůstků.

Pro Vánoce 2021-2022 již byly vyřezány dva nové přírůstky včetně osvětlení. Rodný dům Josefa Nedomlela (z Víchové nad Jizerou v Podkrkonoší) a 3 postavy mohelnických vodních skautů „Delfíni“, kteří pravidelně od roku 1990 nosí k našemu betlému Betlémské světlo (již 30 let) a to přímo z Vídně s výjimkou loňského roku v důsledku corona virové nákaze Světlo dovezli z hraničního přechodu mezi Rakouskem a Českou republikou.   

Po dohodě správce Mohelnického betlému a řezbáře Františka Nedomlela je možné vyřezat a betlém tak doplnit o další figurální motivy mající vztah k Mohelnici a betlému.

Pavel Nenkovský – správce mohelnického betlému

V Mohelnici 24. května 2021