Betlém je přístupný celoročně po předchozím telefonickém objednání v Turistickém informačním centru Mohelnicka – tel. : 583 430 915.

  • každé úterý v roce, a to od 15:00 do 17:00 hod.,
  • každý čtvrtek v roce, a to od 10:00 do 12:00 hod.
  • každou sobotu v roce, a to od 10:00 do 12:00 hod.

Mohelnický betlém je umístěn ve farním kostele svatého Tomáše Becketa v Mohelnici; vchod k betlému je z bočního vchodu (jižní strana) – vchod do kaple svaté Anny.